Kolarctic CBC 2014-2020-ohjelmaa koskeva julkinen kuuleminen Suomessa HUOM 15.3.2015 saakka

 Lapin liitto on valmistellut yhteistyössä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alue- ja kansallisten viranomaisten kanssa luonnoksen Pohjoiskalotin ja Luoteis-Venäjän välisestä rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta 2014–2020. Ohjelman yleistavoitteena on edistää alueen taloudellista toimintakykyä ja lisätä vetovoimaa ohjelma-alueella, jossa asukkaat ja matkailijat voivat nauttia arktisesta luonnosta, ja jossa luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Kolarctic CBC 2014–2020 -ohjelma jatkaa ja vahvistaa Pohjoiskalotin alueella olevien maiden ja Luoteis-Venäjän välistä rajat ylittävää yhteistyötä. Yhteistyö on perustunut sekä kahdenvälisiin sopimuksiin että monenkeskisiin ohjelmiin. Ohjelman rahoitus tulee Euroopan Unionin naapuruusvälineestä (ENI CBC) sekä Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Venäjältä.

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista säädetyn asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti Lapin liitto myös vastaa Kolarctic CBC ohjelman ympäristövaikutusten arvioinnista.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin ja esittää mielipiteensä 1.2.2015 - 15.3.2015 välisenä aikana. ( Päivitetty 16.2.: kuulemisen määräaikaa lykätty)  Mahdolliset kommentit tulee toimittaa osoitteeseen kolarctic@lapinliitto.fi viimeistään 15.3.2015. Lapin liitto varaa oikeuden tarkentaa ohjelman sisältöä tarvittaessa ennen kuin se lähetetään hyväksyttäväksi Suomen, Norjan, Ruotsin ja Venäjän hallituksille.

Kolarctic CBC 2014–2020 –ohjelman avoin informaatio- ja kuulemistilaisuus järjestetään Rovaniemellä Ravintola Oppipojassa 19.2.2015 klo 12–15. Tilaisuus on tarkoitettu hankkeita toteuttaneille ja monikansallisesta yhteistyöstä kiinnostuneille organisaatioille sekä alue- ja kuntatason viranomaisille. Kokous on osallistujille maksuton, mutta matkoista ja majoituksesta osallistujat huolehtivat itse. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 16.2. mennessä osoitteeseen kolarctic@lapinliitto.fi

Tilaisuutta koskeviin kysymyksiin vastaa ohjelmapäällikkö Katja Sukuvaara

katja.sukuvaara (at) lapinliitto.fi, 040 1786650